Àrees d'especialitat

Àrea de conservació-restauració

El Centre de Restauració i Interpretació Paleontològic del Hostalets de Pierola té una àrea de treball dedicada a la Conservació, Preparació, Restauració i Formació en Paleontologia. El departament està dotat d’un laboratori de preparació paleontològica, aules didàctiques per fer formació, espai d’arxiu – documentació i uns dipòsits per la conservació de les restes paleontològiques.

Un dels principals objectius del departament és la formació de professionals i potenciar els treballs de recerca. És per aquest motiu que estem establint contacte i vincles amb els centres de formació en Conservació i Restauració de tot l’estat i d’altres països estrangers, per tal d’oferir l’especialització dels professionals i estudiants en aquest àmbit patrimonial.

Un altre objectiu és el de donar sortida a les preparacions – restauracions de patrimoni paleontològic i de col·leccions d’Història Naturals, de totes aquelles institucions o particulars que ho requereixin, així com donar l’assessorament i el suport necessaris en matèria de conservació preventiva. La reproducció d’originals també es una tasca que es desenvolupa, per tal d’oferir materials d’estudi, per fer exposicions i materials de tipus didàctic per centres docents.

Àrea de Paleontologia

El Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica del Hostalets de Pierola té una àrea de treball dedicada a la Paleontologia i la seva formació.

El departament està dotat d’un laboratori de triatge micropaleontològic, espai de rentat de Freudenthal, aules didàctiques per fer formació i uns dipòsits per la conservació de les restes paleontològiques.

El principal objectiu del departament és la formació de professionals i la divulgació d’aquesta ciència, fent-la arribar a tots els públics. Amb la nostra feina es pretén potenciar els treballs de recerca, oferir especialització dels professionals i estudiants i l’aprenentatge de totes les tècniques de camp i de laboratori que coneixen molt bé el nostre equip donada la seva dilatada experiència.

També es pretén donar el servei i l’assessorament que necessitin tant altres centres com particulars en totes aquelles qüestions paleontològiques que requereixin, oferir materials d’estudi, per fer exposicions i de tipus didàctic per centres docents.

Àrea de Natura-viva, Natura-fòssil

Amb les activitats per a centres educatius, entre d’altres accions, el CRIP té l’objectiu de posar en valor i divulgar la extraordinària  riquesa i importància paleontològica dels jaciments del Miocè (fa entre 23 i 5 milions d’anys) existents als Hostalets de Pierola.

Més de 100 anys de recerca paleontològica han permès recuperar més de 80.000 restes fòssils de  gran singularitat científica (s’han identificat més de 72 noves espècies). El jaciment paleontològic de Can Mata és un referent d’importància internacional, un dels més importants del Miocè europeu. Cal destacar la rellevància científica dels primats fòssils trobats, com són en “Pau” (Pierolapithecus catalaunicus) i en “Lluc” (Anoiapithecus brevirostris).

Fa 12 milions d’anys, el paisatge de Catalunya era molt diferent a l’actual, més de la meitat del nostre territori estava sota el mar i la part emergida estava ocupada per boscos tropicals amb una fauna típica d’aquests, com són els elefants, rinoceronts, giràfids, tortugues gegants i falsos dents de sabre entre molts d’altres.

El CRIP té com a missió principal donar a conèixer aquest ric patrimoni paleontològic i apropar-lo a tothom.

Darreres notícies

Mostrar els botons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Amagar els botons